Dydaktyka

 

Mikrobiologia, Farmacja 3. rok

Immunologia, Farmacja 3. rok

Biologia molekularna, Analityka medyczna 2. rok

Podstawy mikrobiologii lekarskiej, Analityka medyczna 2. rok

 

 

Prace magisterskie w roku akademickim 2014 – 2015:

  • Identyfikacja i charakterystyka genetyczna jadalnych cyanobakterii glebowych z rodzaju Nostoc oraz ich wykorzystanie w biotransformacji xantohumolu.
  • Identyfikacja i charakterystyka szczepów bakteryjnych zdolnych do rozkładu związków fosfoorganicznych i pochodnych iperytu.
  • Charakterystyka genetyczna i biochemiczna nowych izolatów jadalnych cyanobakterii z rodzaju Arthrospira.
  • Optymalizacja warunków badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej związków chemicznych z wykorzystaniem fluorescencyjnej respirometrii optycznej.
  • Detekcja i charakterystyka genetyczna wirusa zapalenia wątroby typu E w portugalskiej populacji świni domowej.

 

Prace magisterskie w roku akademickim 2013 – 2014:

  • Izolacja i charakterystyka cyanobakterii z rodzaju Nostoc i badanie ich przydatności w biotransformacji xantohumolu.
  • Charakterystyka molekularna czynników wirulencji bakterii z rodzaju Clavibacter.
  • Antybakteryjna aktywność ekstraktu z nasion kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graceum L.).
  • Charakterystyka genetyczna i biochemiczna bakterii izolowanych z prób osadów Oceanu Atlantyckiego z rejonu Spitsbergenu.