Studenckie Koło Naukowe

Naukowe Studenckie Koło Młodych Mikrobiologów przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Zapraszamy na stronę www Koła [LINK]

Opiekun Koła: mgr Martyna Franczuk

Przewodnicząca Koła: Angelika Wyzga

Planowane projekty:

  • Ocena obecności patogenów ludzkich w importowanych warzywach i owocach
    oraz ich wpływ na florę fizjologiczną człowieka.
  • Porównawcza ocena czystości mikrobiologicznej mleka UHT, pasteryzowanego
    i nieprzetwarzanego.
  • Badanie właściwości przeciwbakteryjnych izolatów środowiskowych (np. Pseudomonas aeruginosa, szczep produkujący pyorubinę) przeciwko patogenom człowieka.
  • Wpływ lantibiotyków produkowanych przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum kefiru wodnego na wzrost patogenów odpowiedzialnych za poważne infekcje układu pokarmowego.