Aktualności

Studenckie Koło Naukowe już działa!

Informujemy, że  Naukowe Studenckie Koło Młodych Mikrobiologów przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej zostało wpisane Decyzją  Rektora nr 564/2014  do rejestru pod pozycją ROS/SKN/137/2014. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do współpracy. Więcej informacji w zakładce Studenckie Koło Naukowe.

Remont zakończony!

W dniu 04.06.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych ze środków KNOW pomieszczeń laboratorium naukowo-dydaktycznego Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Link do krótkiej relacji i galerii zdjęć na stronie GUMed: Laboratorium naukowo-dydaktyczne po modernizacji.

Artykuł opublikowany we wrześniowym wydaniu miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „Gazeta AMG”: [link]

Modernizacja pomieszczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej ze środków KNOW

      Po czterech miesiącach intensywnych prac budowlanych, 4 czerwca br. podczas uroczystego otwarcia odnowionych pomieszczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej można było podziwiać efekty kolejnej modernizacji na Wydziale Farmaceutycznym. Nowoczesne laboratoria i pracownie naukowo-dydaktyczne cieszyły oko władz Uczelni i licznie zgromadzonych gości. Dzięki finansowaniu uzyskanemu z funduszy KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego), pomieszczenia o łącznej powierzchni 300 m2 nabrały charakteru, którego nie powstydziłyby się jednostki naukowe o światowej renomie.

     Obszerną salę ćwiczeniową, w której wcześniej jednocześnie odbywały się zajęcia dla trzech grup studentów, zastąpiły trzy kameralne pracownie naukowo-dydaktyczne o łącznej powierzchni 100 m2, co znacząco wpłynie na podniesienie jakości kształcenia studentów kierunków: farmacja i medycyna laboratoryjna. Prace remontowe umożliwiły wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń specjalistycznych, przystosowanych do pracy w warunkach sterylnych, pokoju chłodni, pokoju cieplarki, a także pomieszczeń nowoczesnego zaplecza technicznego.

     Laboratorium zostanie także doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak: komora laminarna, zestaw wirówek, zestaw wytrząsarek, inkubator oraz komputer z oprogramowaniem bioinformatycznym umożliwiającym przeprowadzanie skomplikowanych, wysokoprzepustowych analiz genetycznych.

     Prace pochłonęły nakłady finansowe rzędu blisko 1,4 mln zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone dzięki zaangażowaniu dziekana Wydziału prof. Wiesława Sawickiego, poparciu Komisji ds. Wydatkowania Środków KNOW, Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz władz Uczelni, pełnych zrozumienia dla naglących potrzeb modernizacyjnych Katedry.

     Podczas uroczystości symboliczną wstęgę przeciął rektor prof. Janusz Moryś, któremu towarzyszyli: prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. Leszek Bieniaszewski, kanclerz mgr Marek Langowski, zastępca kanclerza inż. Zbigniew Krawiec, a ze strony Wydziału – dziekan prof. Wiesław Sawicki, kierownik Katedry dr hab. Krzysztof Waleron oraz licznie przybyli członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego. Nie zabrakło też gości z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – dziekana prof. Igora Koniecznego, prof. Ewy Łojkowskiej, dziekan Wydziału ubiegłych kadencji wraz z współpracownikami. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również prof. Wiesław Makarewicz, były rektor GUMed i pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, a także byli pracownicy Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej: dr Maria Wroczyńska-Pałka, dr hab. Władysław Werel oraz emerytowani pracownicy Katedry.

     Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej początkowo funkcjonował jako jednostka zintegrowana z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, a jego działalność ograniczała się do pracy dydaktycznej. Usamodzielnił się w 1958 roku dzięki zaangażowaniu ówczesnego dziekana prof. Stanisława Byczkowskiego, jednak wciąż nie miał własnej siedziby i korzystał z gościnności Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, zajmując kilka pomieszczeń i jedną z sal ćwiczeń w budynku przy ul. Hibnera (obecnie ul. Do Studzienki). W 1963 roku kierownictwo objęła doc. dr hab. Maria Morzycka, która z wielkim sercem i zaangażowaniem przystąpiła do kierowania działalnością naukową i dydaktyczną jednostki.

     W roku 1970 Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej został przeniesiony do nowej, samodzielnej siedziby w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy alei Hallera 107. Obiekt powstał w roku 1929 i początkowo mieściła się w nim szkoła dla dziewcząt im. Heleny Lange, którą dopiero po wojnie w 1945 r. zajęły jednostki Akademii Lekarskiej. W czasie przeprowadzki Zakładu Bakteriologii w 1970 r. przeprowadzono ostatnie gruntowne prace remontowe, przystosowujące zajmowane pomieszczenia na potrzeby laboratoryjne. Po przeprowadzce Zakład Bakteriologii funkcjonował w ramach Instytutu Technologii i Analizy Leków do 1984 roku, kiedy to rozwiązano Instytut. Od tego roku Zakład ponownie zaczął działać samodzielnie jako Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej.

     Po przejściu na emeryturę prof. Morzyckiej, kierownikiem został doc. dr hab. Romuald Skórko, który krótko po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zaangażował się w wyposażanie jednostki w wysokiej klasy aparaturę badawczą. Niestety, w trzy miesiące potem zmarł, co – w obliczu trudności kadrowych – skłoniło prof. Morzycką do powrotu na Uczelnię, gdzie spędziła ostatnie lata życia (zmarła w 1994 roku). Przez krótki czas po śmierci prof. Morzyckiej Katedrą kierowała dr Maria Wroczyńska-Pałka, aż do przejęcia kierownictwa w grudniu 1995 przez dr. hab. Władysława Werela, który w czerwcu 2013 r. przeszedł na emeryturę.

     Dzięki tegorocznej rewitalizacji i przebudowie instalacji wentylacyjnej udało się powiększyć powierzchnię użytkową Katedry i wygospodarować nowe pomieszczenia laboratoryjne. Pracownicy i doktoranci Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej otrzymali odnowioną bazę naukowo-dydaktyczną, która z pewnością ułatwi dalszy rozwój jednostki oraz przygotowanie kolejnych pokoleń badaczy, zainteresowanych zagadnieniami mikrobiologii farmaceutycznej. Druga część Katedry o powierzchni 120 m2, zlokalizowana na parterze budynku, wciąż czeka na modernizację. Planowane prace będą miały na celu przekształcenie przestarzałych pracowni w wysokospecjalistyczne laboratoria o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (BSL2+), przeznaczone do badań z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych organizmów. Umożliwi to realizację zaawansowanych projektów badawczych.

mgr Martyna Franczuk,

słuchaczka studium doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego

dr hab. Krzysztof Waleron,

kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej

 

otwarcie 03  otwarcie 05 otwarcie 06 otwarcie 07 otwarcie 08otwarcie 01

IMGP9631