Publikacje

Lista publikacji z lat 2013 – 2014 (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie Biblioteki Głównej GUMed)

Krauze-Baranowska M., Majdan M., Hałasa R., Głód D., Kula M., Fecka I., Orzeł A., The antimicrobial activity of fruits from some cultivar varieties of Rubus idaeus and Rubus occidentalis, Food Funct. 2014; vol. 5, nr 10, s. 2536-2541

Chylewska A., Ogryzek M., Hałasa R., Dąbrowska A., Chmurzyński L., Makowski M., Coordination mode and reactivity of nickel(II) with vitamin B6, J. Coord. Chem. 2014; vol. 67, nr 17, s. 2885-2897

Hałasa R., Turecka K., Orlewska C., Werel W., Comparison of fluorescence optical respirometry and microbroth dilution methods for testing antimicrobial compounds, J. Microbiol. Methods 2014; vol. 107, s. 98-105

Turecka K., Waleron K., Inhibitors of bacterial transcription are compounds for potent antimicrobial drugs, Curr. Pharm. Biotechnol. 2014; vol. 14, nr 15, s. 1275-128

Kula M., Majdan M., Radwańska A., Nasal A, Hałasa R., Głód D, Matkowski A., Krauze-Baranowska M.., Chemical composition and biological activity of the fruits from Lonicera caerulea var. edulis ‚Wojtek’, Acad. J. Med. Plants 2013; vol. 1, nr 8, s. 141-148

Żylicz-Stachula A., Żołnierkiewicz O., Jasiecki J., Skowron P. M., A new genomic tool, ultra-frequently cleaving TaqII/sinefungin endonuclease with a combined 2.9-bp recognition site, applied to the construction of horse DNA libraries, BMC Genomics 2013; vol. 14, art. nr 370 s.15

Chylewska A., Turecka K., Dąbrowska A., Werel W., Chmurzyński L., Synthesis, physicochemical characterization and antimicrobial activity of Co(III) complexes with diamine chelate ligands, Inter. J. Adv. Pharm. Biol. Chem. 2013; vol. 2, nr 3, s. 454-464

Chylewska A., Turecka K., Dąbrowska A., Chmurzyński L., Aktywność mikrobiologiczna jednordzeniowych połączeń koordynacyjnych Cu(II) z witaminą B6,  Na pograniczu chemii i biologii, T. 31 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013, S. 179-184

Ogryzek M., Turecka K., Dąbrowska A., Chmurzyński L., Chylewska A., Rola połączeń koordynacyjnych Ru(III) z pochodnymi pirazyny w przetrwaniu bakterii i grzybów, Na pograniczu chemii i biologii, T. 31 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013, S. 185-190